Uncategorized

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์: การกำกับ ติดตาม และพัฒนานวัตกรรมการทำงาน

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารแบบมุ …

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์: การกำกับ ติดตาม และพัฒนานวัตกรรมการทำงาน Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2563 ตามโครงการจ้างงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม (ระยะที่สอง)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครพนักงานวิสา …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2563 ตามโครงการจ้างงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม (ระยะที่สอง) Read More »