งานสวัสดิการ

งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
Welfare & Benefits

ประกาศเกี่ยวกับ สวัสดิการ

เงินกู้เพื่อซื้อคอมฯ

*ยื่นเอกสารเพื่อยื่นขอกู้ได้ที่ คุณวิชัย รอดทุกข์ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร โทร. 3847*

ที่พักบุคลากร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Facebook Comments Box