การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าของรัฐและบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราวแบบ ONLINE

            ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจากเดิม เป็นการยื่นแบบฟอร์มเป็นระบบเอกสาร โดยปรับใหม่ให้ “กรอกแบบฟอร์มการขอมีบัตรแบบออนไลน์” และกรณีผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างบุคคลใดมีความประสงค์จะขอมีบัตรใหม่หรือต่ออายุบัตร สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ตามขั้นตอนดังนี้

กรอกแบบฟอร์มขอมีบัตร

แบบฟอร์มขอมีบัตร

แบบฟอร์มรับบัตร

แบบฟอร์มรับบัตร

บัตรจะถูกส่งไปที่หน่วยงานของท่าน เมื่อท่านได้รับบัตรแล้วกรุณาเซ็นรับผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏด้านบน

สิ่งที่ต้องเตรียม

พนักงาน

ไฟล์รูปถ่ายชุดปกติขาว 1 นิ้ว หน้าตรง

ลูกจ้างชั่วคราว

ไฟล์รูปถ่ายชุดสุภาพ 1 นิ้ว หน้าตรง
Facebook Comments Box