Uncategorized

สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร หลักสูตร “กา …

สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง” Read More »

โครงการอบรม หลักสูตร “OKRs : การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศ”

โครงการอบรม หลักสูตร “OKRs: การบริหารผลงานสู่ความเป็นเล …

โครงการอบรม หลักสูตร “OKRs : การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศ” Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายชื่อพนักงานที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ระดับดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2561

                ตามที่ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนั …

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายชื่อพนักงานที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ระดับดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2561 Read More »