Samon Nilchaam

การเปิดรับสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

เนื่องในโอกาสครบรอง 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.&n …

การเปิดรับสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. Read More »

กำหนดการให้บริการปรับปรุงลายนิ้วมือ (สแกนนิ้ว)

ด้วยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดช …

กำหนดการให้บริการปรับปรุงลายนิ้วมือ (สแกนนิ้ว) Read More »

แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีและเข้าร่วมฝึกซ้อมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562-2564

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีพ.ศ. 2 …

แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีและเข้าร่วมฝึกซ้อมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562-2564 Read More »

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565)

ข้อมูลจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ Royal Thai Consu …

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565) Read More »

ขอเชิญเสนอชื่อพนักงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการ

            ด้วยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลั …

ขอเชิญเสนอชื่อพนักงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการ Read More »

การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าของรัฐและบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราวแบบ ONLINE

            ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้ปรับปรุงรูปแบ …

การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าของรัฐและบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราวแบบ ONLINE Read More »