ติดต่อเรา

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
0-7567-3739
0-7567-3708
dp@wu.ac.th, personneldp@gmail.com
HRO WU

 

Facebook Comments Box