HRO ต้อนรับปีใหม่ 2024 ด้วยพิธีเช้ามงคลและปาร์ตี้สุดมันส์ในตอนบ่ายที่มีธีม “อาชีพ”

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ทีมงานส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (HRO) ได้เตรียมพร้อมเริ่มต้นปีใหม่ 2024 อย่างไม่ซ้ำซาก ด้วยการรวมพลังความดี ทำบุญ พร้อมกับการเตรียมเฉลิมฉลองสุดสนุกในบ่ายที่มีธีมสวยงาม “อาชีพ.”

พิธีทำบุญเช้า:

ทีมงาน HRO ได้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการเสริมสร้างสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจของทีมงานด้วยพิธีทำบุญและเลี้ยงภัตตาหารเพลให้แก่พระสงฆ์ 5 รูป จากวัดคลองดิน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีสมาชิกส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรและหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมรับพรต้องรับปีใหม่ด้วย

ปาร์ตี้สุดมันส์ในบ่ายที่มีธีม “อาชีพ”:

 ภายในบ่ายวันเดียวกันนั้น ทีมงานได้แต่งกายตามธีม “อาชีพ” ที่น่าสนใจ พนักงานทุกคนได้สร้างสรรค์การแต่งตัวเป็นตัวละครต่าง ๆ เช่น นักดนตรี ทหาร ตำรวจ พนักงานส่งของ ไปจนถึงคนขายลอตเตอรี่และขอทาน และยังมีอาชีพที่น่าสนใจอื่นๆที่สมาชิกได้สร้างสรรค์และนำเสนออีกมากมาย ทำให้สถานที่ทำงานเต็มไปด้วยความคึกคักและความสนุก

ปาร์ตี้ที่มีธีม “อาชีพ” ได้รวมพลังงานที่มีชีวิตชีวาและกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งทำให้ทีมงาน HRO ได้สนุกสนานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ผ่อนคลายและทำความรู้จักกันมากขึ้น โดยได้มีการประกวดการแต่งกาย ซึ่งนางสาวนิตติยา ทองเสนอ หรือ น้องทราย ผู้มาพร้อมกับอาชีพ คนขายลอตเตอรี่ คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง

การเฉลิมฉลองปีใหม่ของทีมงาน HRO ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของทีม แต่ยังเป็นการแสดงถึงความตั้งใจในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เชิงบวกและสนุกสนาน ซึ่งทำให้ทีมงาน HRO เดินทางเข้าสู่ปี 2024 ด้วยความมุ่งมั่นและความสมหวังที่ปรับพลังพร้อมที่จะรับมือกับท้าทายใหม่ ๆ และสร้างเรื่องราวความสำเร็จมากมายในปีถัดไป

ทมอ. หารือนัดพิเศษทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2567

ทมอ. หารือนัดพิเศษทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้จัดประชุมนัดพิเศษเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ รองอธิการบดีที่กำกับดูแลส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ดร. เปรมฤดี นุ่นสังข์ รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร และบุคลากรในส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรทุกท่าน ในปีงบประมาณ 2567 นี้ คำรับรองของส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรมีความเข้มข้อและชัดเจนในการวัดผลมากขึ้น ด้วยกำหนดเกณฑ์ที่เป็รรูปธรรมมาใช้ในการตัดสินคะแนน อีกทั้งยังจำกัดหัวข้อของคำรับรองให้มีไม่เกิน 25 หัวข้อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของพี่น้อง ทมอ. ทุกท่าน โดยคำรับรองของส่วนฯนั้น ผ่านการกลั่นกรองจากที่ประชุมผู้บริหารภายในหน่วยงานมาแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งใน Part ระดมความคิด มีการแบ่งออกเป็นส่วนงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าจะเป็นและความเป็นไปได้ของคำรับรองการปฏิบัติงานและลงความเห็นของสมาชิกในกลุ่มงานนั้นๆว่าเห็นชอบในหัวข้อคำรับรองนี้หรือไม่ ซึ่งการหารือนี้ สำเร็จลุล่วงเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี

WU Innovation Days 2023: ภาพรวมอนาคตของเทคโนโลยี การทำงานร่วมกัน และนวัตกรรม

WU Innovation Days

WU Innovation Days 2023  ซึ่งจัดโดยส่วนทรัพยากรบุคคลและองค์กร ได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 7-8 กันยายน 2566 ด้วยความตื่นเต้นและความคาดหวังอย่างล้นหลาม ซึ่งงานในปีนี้เป็นปีแรกเพื่อส่งเสริมในด้านค้นพบเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำในการทำงานและส่งเสริมนวัตกรรมการทำงานร่วมกัน โดยดึงดูดนักสร้างสรรค์ ผู้นำทางความคิด และผู้เชี่ยวชาญองค์กรจากหน่วยงานสนับสนุน 

WU Innovation Day 2023 เป็นเวทีที่หน่วยงานต่างๆ สามารถนำเสนอนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานของตนได้ อีกทั้งยังเป็นเวทีสำหรับการปรากฏตัวและแจ้งเกิดของนักนำเสนอจากหลายหน่วยงาน

ผลลัพธ์จากการนำเสนอนี้จะนับเป็นคะแนนของหน่วยงานสนับสนุน คณะกรรมการให้คะแนนมาจากภาคส่วนต่างๆ บรรยากาศงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์ และผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นกับนวัตกรรมที่นำเสนอ

ชี้แจงการขอใบรับรอง การอนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ และการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ

ชี้แจงการขอใบรับรองวิจัยในมนุษย์ สัตว์ ชีวภาพ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา  13.00–16.00 น. ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดกิจกรรมชี้แจงการขอใบรับรองการอนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ และการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ขึ้น ณ ห้องภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร C ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (2/2566)

wu orientation 2

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 | 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566  ครั้งที่ 2/2566 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กรของตน ซึ่งจะส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 173 คน

โดยเนื้อหาในกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย

  1. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์: การกำกับ ติดตาม และพัฒนานวัตกรรมการทำงาน โดย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  2. การบริหารงานบุคคล หลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณพนักงาน
  3. ข้อมูลที่ควรรู้สำหรับพนักงานสายวิชาการ
  4. ข้อมูลที่ควรรู้สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการดูแลใจบุคลากร (HELPER)

Helper_เสริมทักษะการดูแลใจบุคลากร
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ร่วมกับทีมวิทยากรจาก Smile Smart Center มวล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการดูแลใจบุคลากร (HELPER) ขึ้น เมื่อวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมขนอมคาบาน่าบีชรีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 

ฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ”

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ” ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงาน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

กิจกรรมสี: เกมส์หรรษา

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดกิจกรรมสี: เกมส์หรรษา Friyay Activities ขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 สมาชิกได้ร่วมกันเล่นเกมส์ผ่อนคลาย กระชับมิตรกันภายในส่วน อย่างสนุกสนาน

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรต้อนรับคณาจารย์จาก มอ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์จากสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินทางมาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีส่วนสื่อสารองค์กรให้การต้องรับในช่วงเช้า ในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้ร่วมต้อนรับคณาจารย์จาก มอ. และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดี นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร และคณะหัวหน้างาน นำแนวปฎิบัติและนำความรู้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้ปฎิบัติในการทำงานร่วมแลกเปลี่ยน เสนอแนะ และรับฟังประสบการณ์ที่สภาคณาจารย์นำมาเผยแผ่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แต่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1/2566)

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1/2566) ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ บรรยายในหัวข้อ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์: การกำกับ ติดตาม และพัฒนานวัตกรรมการทำงาน