WU Innovation Days 2023: ภาพรวมอนาคตของเทคโนโลยี การทำงานร่วมกัน และนวัตกรรม

WU Innovation Days

WU Innovation Days 2023  ซึ่งจัดโดยส่วนทรัพยากรบุคคลและองค์กร ได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 7-8 กันยายน 2566 ด้วยความตื่นเต้นและความคาดหวังอย่างล้นหลาม ซึ่งงานในปีนี้เป็นปีแรกเพื่อส่งเสริมในด้านค้นพบเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำในการทำงานและส่งเสริมนวัตกรรมการทำงานร่วมกัน โดยดึงดูดนักสร้างสรรค์ ผู้นำทางความคิด และผู้เชี่ยวชาญองค์กรจากหน่วยงานสนับสนุน 

WU Innovation Day 2023 เป็นเวทีที่หน่วยงานต่างๆ สามารถนำเสนอนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานของตนได้ อีกทั้งยังเป็นเวทีสำหรับการปรากฏตัวและแจ้งเกิดของนักนำเสนอจากหลายหน่วยงาน

ผลลัพธ์จากการนำเสนอนี้จะนับเป็นคะแนนของหน่วยงานสนับสนุน คณะกรรมการให้คะแนนมาจากภาคส่วนต่างๆ บรรยากาศงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์ และผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นกับนวัตกรรมที่นำเสนอ

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเข้าร่วมกิจกรรม 5s model award ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5s Model WU

                เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ในการประกวด 5s model award ประจำปี 2566 โดยมี รักษาการแทนรองอธิการบดี รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ เป็นประธานและมีคณะกรรมการ 5 ส ของส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเข้าร่วมเป็นเลขานุการ โดยกิจกรรมนี้มีหน่วยงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมประกวด 3 หน่วยงานได้แก่ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน, ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโลยีโดยคณะกรรมการได้เข้าตรวจให้คะแนนและให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการใช้กิจกรรม 5ส มาเพื่อประยุคต์ใช้ปรับปรุงคุณภาพพื้นที่และการบริการแก่นักศึกษารวมถึงบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการด้วย เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นและลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็นของแต่ละหน่วยงาน หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจและให้คะแนน คณะกรรมการตรวจประเมินได้มีการอภิปรายสรุปเพื่อและให้คำติชมเพิ่มเติมแก่ทั้ง 3 หน่วยงานเพื่อเป็นการปิดกิจกรรมการประกวด 5s model award ประจำปี 2023 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชาว ทมอ. เตรียมความพร้อมจัดทำ PDCA

ทมอ. เตรียมความพร้อม PDCA_1

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.45 – 12.00 น. ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดกิจกรรม “การนำเสนอหัวข้อ PDCA” โดยมีรักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์) รองอธิการบดีที่กำกับดูแลส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะแก่หัวข้อ PDCA ของชาว ทมอ. เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำ PDCA แบบเต็มรูปแบบที่จะมาถึงในเดือนกันยายนซึ่งเป็นปลายปีงบประมาณ 2566 นี้ อีกทั้งยังร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับสมาชิกอีกด้วย

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

งานวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดร. มงคล ธีระนานนท์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งตัวแทนจากส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจำนวน 5 ท่าน เป็นตัวแทนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.30 – 19.30 น. ณ หอประชุมอำเภอท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ร่วมงานและแขกผู้มีเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ / หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /ภาคเอกชน และภาคประชาชน วางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน ตามลำดับ โดยมีนายอำเภอท่าศาลาเป็นประธานในพิธี

 

หลังจากเสร็จพิธีวางพานพุ่มแล้ว ประธานในพิธีได้นำผู้เข้าร่วมงานจุดเทียนถวายพระพรและเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

ม.วลัยลักษณ์ ปลื้มติดอันดับ 501+ของโลก การจัดอันดับ Young University Rankings

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปลื้มติดอันดับ 501+ ของโลก การจัดอันดับกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ (Young University Rankings 2023) โดย Times Higher Education เป็นครั้งแรก เป็นอันดับ 3 ร่วมของไทย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น. สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลกชื่อดัง Times Higher Education หรือ “THE” จากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศอันดับกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ที่ดีที่สุด ประจำปี 2023 (Young University Rankings 2023) ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 501+ของโลก จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด จำนวน 605 แห่ง เป็นอันดับ 3 ร่วมของประเทศไทย

การจัดอันดับ THE Young University Rankings เป็นการจัดอันดับกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ที่ดีที่สุดในโลกที่ก่อตั้งมาน้อยกว่า 50 ปี โดยใช้ตัวชี้วัดการจัดอันดับมาจาก 5 ส่วนหลักที่สำคัญ ได้แก่ การสอน การวิจัย การอ้างอิงผลงานในวารสารนานาชาติ ความเป็นนานาชาติ และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในปี 2023​ Nanyang Technological University จากประเทศสิงคโปร์ ครองอันดับ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่ดีที่สุด ประจำปี 2023 หลังจากเคยตกไปอยู่อันดับ 2 เมื่อปีแล้ว ส่วน The Hong Kong University of Science and Technology จากฮ่องกง ขยับขึ้นไปอยู่อันดับ 2 ขณะที่ Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris ฝรั่งเศส รองชนะเลิศปีที่แล้วตกไปอยู่อันดับที่ 3 ตามลำดับ

ส่วนมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับในครั้งนี้มีอยู่ด้วยกัน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้อันดับที่ 301-350 ของโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 401-500 มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ในอันดับที่ 501+

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เคยได้รับการจัดอันดับโลก World University Rankings 2023 โดย THE ให้อยู่ในอันดับที่ 1501+ อันดับ 11 ของไทย ได้รับการจัดอันดับผลงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) หรือ THE Impact Rankings ปี 2023 ให้อยู่ในอันดับที่ 401-600 ของโลก ได้รับการอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย THE Asia University Rankings 2023 อยู่ในอันดับที่ 601+ ของเอเชีย และได้รับการจัดอันดับจาก QS Asia University Rankings 2023 ในอันดับที่ 551-600 ของเอเชียมาแล้ว

การจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขการจ้างของอาจารย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 – 16.30 น. ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขการจ้างของอาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของอาจารย์ตรงกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน นอกจากนี้เพื่อลดกระบวนการการรายงานที่ซ้ำซ้อน โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์) และอาจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ จันดี อาจารย์สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มาบรรยายในรายละเอียดของระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและการเก็บข้อมูล

 

ข่าวและภาพ : นางสาวนัฎญาพร สิทธิสุวรรณ   รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเป็นตัวแทนเข้าบริจาคสิ่งของแก่สถานสงเคราะห์คนไร้บ้าน “บ้านสิชล”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลาประมาณ 13.30 น. ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับบริจาคสิ่งของปัจจัย 4 อาหารแห้ง เครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต นำไปบริจาคณสถานสงเคราะห์คนไร้บ้าน บ้านสิชล ตำบลเข้าฝ้าย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้องรับเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ยังกล่าวอีกว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำของมาบริจาคเพราะสิ่งของบางอย่าง ทางสถานสงเคราะห์ฯไม่สามารถจัดหามาให้ผู้พักอาศัยได้ เช่น ขนม กาแฟ หรือสิ่งของอื่นๆที่นอกเหนือจากปัจจัยสี่ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มอบช่อดอกไม้และเกียรติบัตรยินดี อาจารย์ดาวรุ่ง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ในพิธีก่อนวาระประชุมบริหาร ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มอบช่อดอกไม้และเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดาวรุ่ง บรรยากาศในงานเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วม ซึ่งรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดาวรุ่งมีดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริจรรย์ สันตจิตรสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิกรณ์ รัตนธรรมสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาภรณ์ ขวัญแก้วสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลพรรณ แสงเพชรสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ นาคกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ สันพินิจสำนักวิชาแพทยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาลิการ เวชกุลสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรต้อนรับคณาจารย์จาก มอ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์จากสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินทางมาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีส่วนสื่อสารองค์กรให้การต้องรับในช่วงเช้า ในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้ร่วมต้อนรับคณาจารย์จาก มอ. และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดี นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร และคณะหัวหน้างาน นำแนวปฎิบัติและนำความรู้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้ปฎิบัติในการทำงานร่วมแลกเปลี่ยน เสนอแนะ และรับฟังประสบการณ์ที่สภาคณาจารย์นำมาเผยแผ่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แต่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเป็นเจ้าภาพจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย พิธีรับมอบแหวนทองคำเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

            เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบรอบปีที่ 31 ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในความรัก ความทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ความคิดและอื่นๆ ของบุคลากรในองค์กร จึงได้กำหนดจัดพิธีมอบแหวนทองคำพร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับบุคลากรผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยครบ 25 ปี เพื่อเป็นการยกย่อง ขอบคุณ และชื่นชมคุณค่าบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย

            และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณค่าบุคลากร  ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ หอประชุมอาคารไทยบุรี ตั้งแต่เวลา 09.30-11.30 น. โดยมีรักษาการแทนอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธรรมรงค์ธัญวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี