ชี้แจงการขอใบรับรอง การอนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ และการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา  13.00–16.00 น. ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดกิจกรรมชี้แจงการขอใบรับรองการอนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ และการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ขึ้น ณ ห้องภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร C ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box