กิจกรรมสี: เกมส์หรรษา

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดกิจกรรมสี: เกมส์หรรษา Friyay Activities ขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 สมาชิกได้ร่วมกันเล่นเกมส์ผ่อนคลาย กระชับมิตรกันภายในส่วน อย่างสนุกสนาน
Facebook Comments Box