ม.วลัยลักษณ์ขยับ 200 อันดับ ทะยานขึ้นมาอยู่อันดับที่ 401-600 ของโลก อันดับที่ 10 ร่วมของไทย THE Impact Rankings 2023

THE World Inpact Ranking WU

 

 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 401-600 ของโลก จากการจัดอันดับผลงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยTimes Higher Education Impact Rankings ปี 2023  ขยับดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา 200 อันดับ และเป็นอันดับที่ 10 ร่วมของประเทศไทย โดยผลงานด้าน SDG2 ,SDG6 ,SDG11 และSDG14 สามารถทำคะแนนติดอันดับ Top 100 ของโลกเป็นครั้งแรก

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) หรือ THE Impact Rankings ประจำปี 2023 โดยมีจำนวนมหาวิทยาลัย 1,591 แห่งใน 112 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 401-600 ของโลก ขยับดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา 200 อันดับ และเป็นอันดับที่ 10 ร่วมของประเทศไทย

โดยผลงาน SDGs 4 ด้านที่สามารถทำคะแนนติดในอันดับ top 100 ของโลกเป็นครั้งแรก ประกอบด้วย ผลงานด้าน SDG2, SDG6, SDG11 และSDG14 ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 56 , 52 , 99 และ 58 ของโลกตามลำดับ  นอกจากนี้ยังมีผลงานด้าน SDG3, SDG4, SDG17 ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 101-200 และ SDG12 อยู่ในอันดับ 201-300 ของโลก   ทั้งนี้หากดูผลการจัดอันดับเฉพาะในประเทศไทย พบว่า ผลงานด้าน SDG6 และ SDG14  สามารถทำคะแนนขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับ 3 ของประเทศ SDG3 และ SDG11 เป็นอันดับ 4 ของประเทศ และ SDG 2 เป็นอันดับ 5 ของประเทศอีกด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ตามกรอบขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งในปี 2022  มวล.ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 601-800 ของโลก จึงได้นำจุดอ่อนที่เคยเกิดขึ้นนำมาปรับปรุงแก้ไข ปีนี้ผลที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ว่ามหาวิทยาลัยมีผลงานที่โดดเด่น และเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้มาจากการมุ่งมั่นทุ่มเททำงานกันอย่างเข้มข้นของพวกเราทุกคน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาที่ร่วมกันขับเคลื่อน และเชื่อว่าในอนาคตมหาวิทยาลัยจะได้รับการจัดอันดับโลกที่สูงขึ้น

ในปี 2023 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการส่ง 8 เป้าหมายSDGs ให้ THE Impact Rankings พิจารณา ประกอบด้วย SDG2 : Zero Hunger (ขจัดความหิวโหย) , SDG3 : Good Health and Well-being (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) , SDG4 : Quality Education (คุณภาพการศึกษา) , SDG6 : Clean Water and Sanitation (การจัดการน้ำและสุขาภิบาล) , SDG11 : Sustainable cities and Communities (เมืองและการสังคมมนุษย์ที่มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน) SDG12 : Responsible Consumption and Production (การสร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน), SDG14 : Life Below Water (ทรัพยากรทางทะเล) และ SDG17 : Partnerships for the Goals (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก World University Rankings 2023  อยู่ในอันดับที่ 1501+ ของโลก อันดับที่ 11 ของไทย ได้รับการจัดอันดับจาก QS Asia University Rankings อันดับที่ 551-600 ของเอเชียด้วย

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค (ของแห้ง) และของใช้ในชีวิตประจำวัน ให้แก่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ (บ้านสิชล)

ด้วยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจัดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการรับบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค (ของแห้ง) และของใช้ในชีวิตประจำวัน ให้แก่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ (บ้านสิชล) และมีกำหนด ไปมอบของบริจาคดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ในการนี้ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจึงขอเชิญชวนผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค (ของแห้ง) และของใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่สถานสงเคราะห์คนไร้ ที่พึ่งภาคใต้ (บ้านสิชล) เพื่อส่งมอบให้กับผู้ไร้ที่พึ่งต่อไป ได้ที่สำนักงานส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ชั้น 9 อาคาร D ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ในเวลา ทำการ (08.30 – 16.30 น.)
                       ด้วยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจัดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการรับบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค (ของแห้ง) และของใช้ในชีวิตประจำวัน ให้แก่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ (บ้านสิชล) และมีกำหนด  ไปมอบของบริจาคดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 
 
                       ในการนี้ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจึงขอเชิญชวนผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย    วลัยลักษณ์ ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค (ของแห้ง) และของใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่สถานสงเคราะห์คนไร้  ที่พึ่งภาคใต้ (บ้านสิชล) เพื่อส่งมอบให้กับผู้ไร้ที่พึ่งต่อไป ได้ที่สำนักงานส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ชั้น 9 อาคาร D ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ในเวลา ทำการ (08.30 – 16.30 น.)

การเปิดรับสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

เนื่องในโอกาสครบรอง 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จึงเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ โดยผู้ที่สามารถสมัครได้ จะต้องเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป และผู้ที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ยกเว้นสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถูกถอนชื่อ สมัครสามาชิก ช.พ.ค. ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2566 ถึ. วันที่ 4 เมษายน 2566 ในวันและเวลาทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้งที่แนบมานี้  >>> Click

 

กำหนดการให้บริการปรับปรุงลายนิ้วมือ (สแกนนิ้ว)

                  ด้วยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดเก็บลายนิ้วมือสำหรับสแกนนิ้วเข้าปฏิบัติงานให้กับพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่บรรจุเข้าปฏิบัติงานใหม่และปรับปรุงลายนิ้วมือใหม่
 
                  ในกรณีพนักงานและลูกจ้างที่บรรจุแล้วและประสงค์จะปรับปรุงลายนิ้วมือใหม่ สามารถเข้ารับบริการได้ สัปดาห์ละ 2 วัน โดยมีกำหนดการ ดังนี้
 
 
วันอังคารเวลา 09.00 – 11.00 น. และ 13.30 – 15.30 น.
วันศุกร์เวลา 09.00 – 11.00 น. และ 13.30 – 15.30 น.
 
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
 

ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

                      ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ปีละ 1 ครั้ง  โดยกำหนดให้ตรวจกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น  ยกเว้นผู้ปฏิบัติงาน ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรุงเทพฯ กำหนดให้ตรวจที่ โรงพยาบาลพญาไท 2

รายละเอียดการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ดังนี้
1.     ระยะเวลา  :  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565
2.     ผู้มีสิทธิ      พนักงานที่เบิกสวัสดิการรักษาพยาบาลกับมหาวิทยาลัยยกเว้นครอบครัว
3.     จำนวนให้บริการ : 30 คนต่อวันให้บริการกับผู้แจ้งรายชื่อล่วงหน้าและหน่วยงานที่กำหนด            และกรณีไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแต่มีความจำเป็นต้องตรวจก่อน ติดต่อโดยตรงคลินิกตรวจสุขภาพ 
 
                     สามารถแจ้งชื่อเข้ารับการตรวจล่วงหน้าที่ คลินิกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ โทร. 79614 และ 79612 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร โทร. 73777

แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีและเข้าร่วมฝึกซ้อมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562-2564

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีพ.ศ. 2562-2564

แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562-2564

QR CODE แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562-2564

ขอเชิญเสนอชื่อพนักงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการ

            ด้วยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีวาระการดำ รงตำ แหน่ง 2 ปี จะครบวาระการดำ รงตำ แหน่งในวันที่ 22 เมษายน 2565 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 จึงมีมติเห็นชอบให้ พนักงานร่วมกันเสนอชื่อกรรมการตามข้อ 6(4) และ (5) ซึ่งองค์ ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลตามข้อ 6 และคณะกรรมการมีอำ นาจหน้าที่ตามข้อ 9 ของข้อบังคั บมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563

          ในการนี้ อธิการบดีเห็ นชอบให้ พนักงานเสนอชื่อพนักงานตามข้อ 6(4) และ (5) ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายในหน่วยงานของตนเองหรือหน่วยงานอื่นก็ได้ และให้ พนักงานที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับต้นที่ยินดีตอบรับเป็นกรรมการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป จึงขอความร่วมมือให้ ท่านเสนอชื่อกรรมการ โดยการ คลิกที่ Link นี้ หรือ สแกน QR CODE ที่ปรากฏด้านล่างนี้ โดยพนักงาน 1 รายสามารถเสนอได้สูงสุด 4 รายชื่อ ซึ่งแบ่งเป็นพนักงานสายวิชาการ สูงสุด 2 รายชื่อ และพนักงานสายปฏิบัติการสูงสุด 2 รายชื่อ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะเสนอชื่อ

Vote for the Welfare Fund Committee
Scan QR Code Vote คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ

การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าของรัฐและบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราวแบบ ONLINE

            ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจากเดิม เป็นการยื่นแบบฟอร์มเป็นระบบเอกสาร โดยปรับใหม่ให้ “กรอกแบบฟอร์มการขอมีบัตรแบบออนไลน์” และกรณีผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างบุคคลใดมีความประสงค์จะขอมีบัตรใหม่หรือต่ออายุบัตร สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ตามขั้นตอนดังนี้

กรอกแบบฟอร์มขอมีบัตร

แบบฟอร์มขอมีบัตร

แบบฟอร์มรับบัตร

แบบฟอร์มรับบัตร

บัตรจะถูกส่งไปที่หน่วยงานของท่าน เมื่อท่านได้รับบัตรแล้วกรุณาเซ็นรับผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏด้านบน

สิ่งที่ต้องเตรียม

พนักงาน

ไฟล์รูปถ่ายชุดปกติขาว 1 นิ้ว หน้าตรง

ลูกจ้างชั่วคราว

ไฟล์รูปถ่ายชุดสุภาพ 1 นิ้ว หน้าตรง

ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานที่ประสงค์เปลี่ยนนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินสถาพร บลจ. บัวหลวง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บัวหลวง

พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฉบับใหม่ อนุญาตให้ 1 กองทุนสามารถมีได้หลายนโยบายการลงทุน เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดทำ Employee’s Choice การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดิมส่วนใหญ่ 1 กองทุนจะมี นโยบายการลงทุนเพียง 1 นโยบาย ซึ่งคณะกรรมการกองทุนจะเป็นผู้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการลงทุนให้กับสมาชิก โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะของการเป็นนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำลงทุนในตราสารทางการเงินที่มีความมั่นคงสูง แม้ว่ากองทุนจะมีสมาชิกที่มีความหลากหลายทั้งในด้านเพศ วัย และความสามารถในการรับความเสี่ยงก็ตาม

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการบริหารหรือติดตามดูแล รวมทั้งลดความเสี่ยงของคณะกรรมการกองทุนจากการถูกสมาชิกต่อว่าหากผลการดำเนินงานของกองทุนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลได้มองเห็นปัญหาในเรื่องนี้ จึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง Employee’s Choice เพื่อให้มี นโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสมาชิก ซึ่งก่อนหน้านี้กองทุนที่ต้องจัดให้มีหลายนโยบายก็สามารถดำเนินการได้ โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนแต่ละนโยบายขึ้นมาหลายๆ กอง อย่างไรก็ตามกฏหมายใหม่เอื้อให้กองทุนที่จดทะเบียน 1 กองทุน สามารถมีนโยบายการลงทุนหลายนโยบายได้ ที่เรียกว่า Master Fund ซึ่งทำให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น ในการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน

Employee’s Choice ช่วยให้สมาชิกสามารถเลือก นโยบายการลงทุนตามที่ต้องการได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้พิจารณาเลือกนโยบายการลงทุนที่คิดว่าเหมาะสมให้แก่สมาชิกเหมือนแต่ก่อน

บลจ.บัวหลวงขอเสนอ 12 นโยบายการลงทุนภายใต้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร เป็นกองทุนที่ได้รับรางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประเภทกองทุนร่วม ปี พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2558 จากกระทรวงการคลัง ความแตกต่างของนโยบายการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกที่เลือกลงทุนแบบ Employee’s Choice สามารถเลือกลงทุนได้ครอบคลุมและเหมาะสมกับความต้องการ

 

ที่มา : https://www.bblam.co.th/products/provident-funds/investment-plans

การฉีดวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 2 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรขอแจ้งกำหนดการณ์ฉีดวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 2 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดสรรให้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และขอให้พนักงานทุกท่านตรวจสอบรายชื่อ วันเวลาคิวฉีด และลำดับของตนเองเพื่อความรวดเร็วและความคล่องตัวเมื่อเข้ารับบริการ โดยกำหนดการฉีดวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 2 ให้แก่พนักงาน มวล. จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 – วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ โถงอาคาร A (อาคารหลังใหม่) ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แบบคัดกรองฉีดวัคซีน COVID19

Print รูปแบบหน้า-หลังและกรอกข้อมูล

ข้อควรปฏิบัติก่อน-หลังการฉีดวัคซีน COVID-19

การเตรียมตัวก่อนและหลังการฉีดวัคซีน