กำหนดการให้บริการปรับปรุงลายนิ้วมือ (สแกนนิ้ว)

                  ด้วยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดเก็บลายนิ้วมือสำหรับสแกนนิ้วเข้าปฏิบัติงานให้กับพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่บรรจุเข้าปฏิบัติงานใหม่และปรับปรุงลายนิ้วมือใหม่
 
                  ในกรณีพนักงานและลูกจ้างที่บรรจุแล้วและประสงค์จะปรับปรุงลายนิ้วมือใหม่ สามารถเข้ารับบริการได้ สัปดาห์ละ 2 วัน โดยมีกำหนดการ ดังนี้
 
 
วันอังคารเวลา 09.00 – 11.00 น. และ 13.30 – 15.30 น.
วันศุกร์เวลา 09.00 – 11.00 น. และ 13.30 – 15.30 น.
 
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
 
Facebook Comments Box