หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

1.ข้อบังคับการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. การสรรหาคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Facebook Comments Box