อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการดูแลใจบุคลากร (HELPER)

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ร่วมกับทีมวิทยากรจาก Smile Smart Center มวล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการดูแลใจบุคลากร (HELPER) ขึ้น เมื่อวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมขนอมคาบาน่าบีชรีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
Facebook Comments Box