ประมวลภาพกิจกรรม Self-audit 5ส ครั้งที่ 2

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ร่วมกันจัดกิจกรรม Self-audit 5ส ครั้งที่ 2 ในสำนักงาน ขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการกลาง 5ส ของมหาวิทยาลัย

Facebook Comments Box